พระพิฆเณศ
รูปพระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ
เรื่องราวภาคกำเนิดแห่งพระคเณศวร
จากคัมภีร์ "ลึงค์ปุราณะ"
 

บทความนี้ได้รับอนุญาตเผยแพร่จาก
พระครูญาณสยมภูว์ (พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน)

จากหนังสือ "ประวัติศาสนาพราหมณ์ และ พระมหาเทพ 7 พระองค์"
จัดพิมพ์โดย : มูลนิธิพระพิฆเนศ
บรรณาธิการ : พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
กองบรรณาธิการ : นางสาวพิมผกา แสงแก้ว , นายณรงค์ชัย ทิพย์มณี
จัดอาร์ตเวิร์ค : นายทรงศักดิ์ รุ่งเลิศดี , นางสาวนลินา ขันทวี
พิสูจน์อักษร : นายสนธยา ราษีทอง , นางสาวชลธิชา บุญเนียม
ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ สันติวัฒนา

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันเผยแพร่องค์มหาเทพ มา ณ ที่นี้ / สยามคเณศ

***การเลือกซื้อและเช่า***
บูชาองค์พระพิฆเนศอย่างถูกต้อง

>>> วิธีการเลือกซื้อ-เช่า-จัดหา-องค์พระพิฆเนศ
การเลือกวัสดุที่ผลิต หาสถานที่เบิกเนตร-ปลุกเสก
องค์พระพิฆเนศที่แตกหักเสียหาย ควรทำอย่างไร??
การนำองค์พระติดตัวเมื่อต้องเดินทาง คลิกที่นี่!!!
1. ขั้นตอนการบูชาเทพ
การบูชาพระพิฆเนศเบื้องต้น การจัดของถวาย
การจุดธูป เทียน ถวายน้ำ นม ผลไม้
การสวดมนต์ ทำอารตีและลาเครื่องสังเวย
2. การถวายของด้วย-ปัญจอัมฤต

3. การถวายของด้วย-ธาตุทั้งสี่
ศาลพระพิฆเณศเชียงใหม่ ภาคเหนือ แม่ฮ่องสอน
from photobucket.com
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศ

- ต้องอ่าน!! ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ

- บทสวดสรรเสริญพระนาม 108 ของพระพิฆเณศวร

- บทสวดโศลก 8 บท การนมัสการและการขอพร

- การบูชาพระพิฆเนศควบคู่กับพระพุทธเจ้า

- เครื่องหมายโอม...และการสวดบูชา

- เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์แห่งพระพิฆเนศ

- การบูชาพระพิฆเนศด้วยใบไม้ 21 ชนิด

พระเครื่องพระพิฆเนศวร์ พระศิวะ พระอิศวร พระวิษณุ พระนารายณ์ พระลักษมี พระอุมาเทวี พระแม่ลักษมีเทวี พระสุรัสวดี พระสุรัสวตี พระสรัสวตี พระสรัสวดี พระนารายณ์ทรงครุฑ พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี พระแม่ทุรกา เจ้าแม่ทุรกา ทุรคาเทวี พระกฤษณะ หนุมาน พญาครุฑ
อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์-ศาสนาฮินดู
พระพรหม , พระวิษณุ , พระศิวะ , พระราม , พระกฤษณะ ,
พระแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี , พระแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี , พระแม่สุรัสวดี , พระขันทกุมาร , พระหนุมาน
บทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศ วิธีบูชาพระพิฆเณศ พระคเนศ

วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ,วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศ เชียงใหม่ , ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง
พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก
,
เสาชิงช้า ศาลากลางกรุงเทพ , พระพิฆเนศนครนายก
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม , งานนวราตรี งานวัดแขก
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร สมุทรปราการ

ขออำนาจแห่งพระพิฆเนศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.