พระพิฆเณศ
รูปพระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ
พระศิวะ มหาเทพแห่งจักรวาล
ความยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเมล็ดรุทรากษะ


source : balimalas.com

 

บทความเรื่องพระศิวะมหาเทพ


- รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ

- เมล็ดรุทรักษะ น้ำตาแห่งพระศิวะ

- โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ

- ศิวะนาฏราช ปางร่ายรำแห่งพระศิวะ

- ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ

- การบูชาพระศิวะ และบทสวดมนต์ต่างๆ

- เขาไกรลาส และการยาตราไปสู่ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ตำนานพระศิวะ จากหนังสือมหาเทพ

- พระศิวะมหาเทพ พระอิศวร (พระมหาเทวะ) 1

- พระศิวะมหาเทพ พระอิศวร (พระมหาเทวะ) 2

- พระศิวะนาฏราช ปางร่ายรำแห่งพระศิวะมหาเทพ

- พระศิวะ - พระนามยิ่งใหญ่แห่งพระศิวะเทพ


- พระศิวะ - ความรุ่งเรืองแห่งเมล็ดรุทรากษะ

- พระศิวะ - ความยิ่งใหญ่แห่งเมล็ดรุทรักษะ

- พระศิวะ - ความยิ่งใหญ่แห่งขี้เถ้าทางศาสนา

- พระศิวะ - วันมหาศิวะราตรี เทศกาลศิวาราตรี

บทความนี้ได้รับอนุญาตเผยแพร่จาก
พระครูญาณสยมภูว์ (พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน)

จากหนังสือ "ประวัติศาสนาพราหมณ์ และ พระมหาเทพ 7 พระองค์"
จัดพิมพ์โดย : มูลนิธิพระพิฆเนศ
บรรณาธิการ : พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
กองบรรณาธิการ : นางสาวพิมผกา แสงแก้ว , นายณรงค์ชัย ทิพย์มณี
จัดอาร์ตเวิร์ค : นายทรงศักดิ์ รุ่งเลิศดี , นางสาวนลินา ขันทวี
พิสูจน์อักษร : นายสนธยา ราษีทอง , นางสาวชลธิชา บุญเนียม
ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา : นายประสิทธิ์ สันติวัฒนา

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกันเผยแพร่องค์มหาเทพ มา ณ ที่นี้ / สยามคเณศ

พระเครื่องพระพิฆเนศวร์ พระศิวะ พระอิศวร พระวิษณุ พระนารายณ์ พระลักษมี พระอุมาเทวี พระแม่ลักษมีเทวี พระสุรัสวดี พระสุรัสวตี พระสรัสวตี พระสรัสวดี พระนารายณ์ทรงครุฑ พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี พระแม่ทุรกา เจ้าแม่ทุรกา ทุรคาเทวี พระกฤษณะ หนุมาน พญาครุฑ
อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์-ศาสนาฮินดู
พระพรหม , พระวิษณุ , พระศิวะ , พระราม , พระกฤษณะ ,
พระแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี , พระแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี , พระแม่สุรัสวดี , พระขันทกุมาร , พระหนุมาน
บทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศ วิธีบูชาพระพิฆเณศ พระคเนศ

วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ,วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศ เชียงใหม่ , ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง
พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก
,
เสาชิงช้า ศาลากลางกรุงเทพ , พระพิฆเนศนครนายก
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม , งานนวราตรี งานวัดแขก
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร สมุทรปราการ

ขออำนาจแห่งพระพิฆเนศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.