พระพิฆเณศ
รูปพระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ
ทำไมต้องเป็นช้าง? และเรื่องราวเกี่ยวกับช้างศักดิ์สิทธิ์

รูปภาพ บูชา พระพิฆเนศ

พระเศียรของพระพิฆเณศ ยังสื่อให้เห็นคุณสมบัติที่พระองค์ทรงร่วมแบ่งปันกับช้างโดยทั่วไป แต่แม้จะมีตำนานมากมาย ที่บรรยายขั้นตอนการชุบชีวิตพระพิฆเณศด้วยเศียรช้าง แต่ก็ไม่มีตำนานเรื่องใดที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่า ทำไมพระเศียรของพระพิฆเณศจึงต้องเป็นเศียรช้าง ทำไมไม่เป็นศีรษะของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม คำอธิบายที่น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ ช้าง คือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดียสมัยโบราณ ดังจะเห็นได้จากพิธีกรรมบูชาช้าง และพิธีฝังศพช้าง ที่ชาวอินเดียในยุคโบราณจัดให้อย่างยิ่งใหญ่และด้วยความเคารพ จึงเชื่อกันว่า ด้วยความที่ ช้าง เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาวอินเดียยุคโบราณยกย่องให้เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นี้เอง นอกจากนี้ รูปร่างที่ใหญ่โตของช้าง ยังเป็นแรงบันดาลใจให้มีการแปลความหมาย ในด้านของพลังที่ยิ่งใหญ่ มาตลอดทุกยุคทุกสมัย จนชาวอินเดียให้การเคารพบูชา และถือเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ในด้านพลังอำนาจ ความมั่นคงและการปกป้องคุ้มครอง

นอกจากนี้ ช้าง ยังถูกนำเสนอร่วมกับสัตว์อื่นๆ ในตำราศาสนา ในตราเครื่องหมายประจำตัวหรือประจำตำแหน่ง รวมไปถึงการสักการะบูชาเฉพาะงา เฉพาะพระพักต์และงวง ซึ่งดูเหมือนจะช่วยบรรยายถึงความศักดิ์สิทธิ์ ของเทพที่มีเศียรเป็นช้างองค์นี้ มาตั้งแต่ยุคที่ คัมภีร์พระเวท อยู่ในช่วงเจริญรุ่งเรือง

การบูชาช้าง ยังคงมีให้เห็นอยู่ทั่วไปจนถึงช่วงสิ้นสุดสหัสวรรษแรก เมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราชกับบรรดาผู้ว่าการรัฐ (ซึ่งเป็นชาวเปอร์เซีย) ของเขาให้การยกย่องและเคารพบูชาเทพแห่งไอยราองค์นี้ ดังจะเห็นได้จากบันทึกของนักเขียนกรีกหลายคนในยุคนั้น พาดพิงถึงช้างที่เก่าแก่มากเชือกหนึ่งที่อยู่ในเมืองตักศิลา ซึ่งว่ากันว่าเคยเป็นสมบัติของกษัตริย์โพรัสแห่งอาณาจักรอินเดีย และว่ากันว่าช้างเชือกนี้เป็นที่สักการะบูชาของชาวอินเดียท้องถิ่น โดยเครื่องสักการะนั้นมักได้แก่สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมและได้รับการประดับด้วยอัญมณี ในขณะที่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวบ้านท้องถิ่นแถบนั้น มักบูชาภูเขาที่มีรูปร่างเหมือนช้างในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปัดเป่าคุ้มกันภัยให้แก่ชาวบ้าน หรือนักท่องเที่ยวที่ให้การเคารพบูชา

ตำนานจำนวนมากมายของชาวพุทธจาตากะ นำเสนอเรื่องราวของช้างในฐานะที่ช้างเป็นสิ่งมีชีวิตทีทรงคุณธรรมที่สุด ภักดีที่สุด ฉลาด สุขุมรอบคอบ และเปี่ยมล้นไปด้วยความรักความเอื้ออาทร ซึ่งจริงๆแล้ว คุณสมบัติเหล่านี้ ถือเป็นคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์ และได้รับการยกย่องให้เป็นคุณสมบัติที่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดในเรื่องพุทธะอย่างใกล้ชิดแนบแน่น

กล่าวคือ เมื่อพระโพธิสัตว์ทรงตัดสินพระทัยจะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่ออวตารลงมาบนโลกมนุษย์ในฐานะของโคตมะ พระองค์ก็ทรงเลือกอวตารลงมาในรูปของช้างเผือกลี้ลับ และเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในพระครรภ์ของราชินีมายา

หัตถยายุรเวดา (Hastyayurveda) ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่บอกเล่าเรื่องราวความฉลาดและมีอายุยืนยาวของช้าง กล่าวเตือนไว้ว่า หากช้างไม่ได้รับการยกย่องบูชา กษัตริย์ กองทัพ และอาณาจักรของพระองค์จะได้รับความวิบัติหายนะ แต่หากช้างได้รับการยกย่อง ประเทศจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง อินทราจะบันดาลให้เกิดฝนอย่างอุดมสมบูรณ์ พืชไร่จะเจริญงอกงามตามฤดูกาล ไร้โรคระบาดและไร้ความแห้งแล้ง

ในศิลปะและในวรรณกรรม ช้างมักได้รับการบรรยายให้เป็นน้ำ ซึ่งความสัมพันธ์ในแง่นี้มีปรากฏให้เห็นคำบรรยายที่เกียวพันกับเทพธิดาลักษมี ที่ทรงสรงน้ำที่เทออกจากเหยือกทองคำที่ช้างสวรรค์จับไว้ด้วยงวง นอกจากนี้ สัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของน้ำนี้ ได้รับการขยายให้กว้างไกล ด้วยบทกวีที่เปรียบเทียบให้ช้างเป็นเมฆฝน ซึ่งสนับสนุนและทำให้มองเห็นได้ว่า พระพิฆเณศเป็นเทพที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์และความเจริญงอกงาม

ขอขอบคุณ : หนังสือตำนานพระพิฆเนศ
เขียนโดย : ศักดิ์ บวร / ราคาเล่มละ 114 บาท
สำนักพิมพ์ : สมิต / หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป


หนังสือเล่มนี้ จะนำเสนอเรื่องราวของมหาเทพพิฆเนศ ในหลายๆแง่มุม ทั้งประวัติความเป็นมา คติการนับถือในแต่ละภูมิภาคของแต่ละประเทศ รูปลักษณ์และการบูชา ปัจจัยที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการนับถือในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์อุปนิสัย พระกิริยามารยาทของพระพิฆเนศ คุณธรรมและสติปัญญาอันเลิศล้ำ
โฆษณาหนังสือฟรี!!! สำหรับสำนักพิมพ์ที่ต้องการโปรโมทหนังสือเกี่ยวกับเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ติดต่อได้ที่ siamganesh@gmail.com

---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์

ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com
ขออำนาจแห่งพระพิฆเนศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.
Ganesh Musics, Hindu Mantras, Lord Ganesha MP3 Download