พระพิฆเณศ
รูปพระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ
อุทยานพระพิฆเณศวร์ จ.ฉะเชิงเทรา
งานเททองหล่อองค์พระพิฆเนศสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ข้อมูลจาก : มูลนิธิน้ำใจไทย
พระพิฆเนศ จ.ฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ประชาชนหลายหมื่นแห่ร่วมงานบุญ พิธีมหาเทวาภิเษก
เททองหล่อรัศมีดอกบัวเหนือเศียร พระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในโลก..!!


ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี กับพิธีมหาเทวาภิเษก เททองหล่อรัศมีดอกบัว เหนือเศียรพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในโลก..!! รุ่น “สำริด สำเร็จ สมปรารถนา” เนื้อสำริด ความสูง   39   เมตร ในโครงการ “การจัดสร้างเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ” ประดิษฐาน   ณ   ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง   อ. คลองเขื่อน   จ. ฉะเชิงเทรา   โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมชาวฉะเชิงเทรา กับ มูลนิธิน้ำใจ   ณ   มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อเร็วๆ นี้


 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีมหาเทวาภิเษกฯ พร้อมด้วยเหล่าคณะกรรมการผู้จัดสร้างองค์พระพิฆเนศใหญ่ที่สุดในโลกเข้าร่วมงาน อาทิ คุณโฆสิต    สุวินิจจิต ประธานมูลนิธิน้ำใจไทย , คุณกุลธารินท์  บุญครอง รองประธานมูลนิธิน้ำใจไทย , พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี นายกสมาคมชาวฉะเชิงเทรา , คุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, เกษม อินทร์แก้ว นายกสมาคมเคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย ,  แม่ชีทศพร  เทวาพิทักษ์ธรรม ฯลฯ  รวมทั้งพีธีกรดารา  อาทิ โบ- คุณชยาดา  ลิวเฉลิมวงศ์ , อี้-คุณแทนคุณ  จิตอิสระ , อ้อย- จิระวดี  อิศรางกูร ณ อยุธยา , คุณปทุมวดี  เค้ามูลคดี , บ็อบ-ณัฐธีร์  โกศลพิสิษฐ์ ฯลฯ


โดยบรรยากาศของงานจัดให้มีกิจกรรมกันถึง 3 วัน 3 คืนเลยทีเดียว และเนื่องจากเป็นงานพิธีมหาเทวาภิเษก เททองหล่อรัศมีดอกบัว เหนือเศียรพระพิฆเนศองค์ใหญ่ที่สุดในโลก..!! จึงส่งผลทำให้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศแห่มาร่วมงานบุญกันหลายหมื่นคน กิจกรรมภายในงานนอกจากจัดให้มีพิธีเททองหล่อรัศมีดอกบัวฯ แล้ว นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมหากุศลอันเป็นสะพานบุญ สำหรับผู้ร่วมพิธีอีกมากมาย อาทิ พิธีไหว้ครู-ครอบครูพระพิฆเนศโดยสมาคมฮินดูสมาช พิธีสวดนพเคราะห์เสริมดวงเสริมบารมี เพิ่มโชคลาภวาสนาต่อชะตาชีวิตโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวันละ 108 รูป มีกิจกรรมจารึกชื่อ-นามสกุลลงบนแผ่นทองหลอมรวมเป็นองค์พระพิฆเนศ  ร่วมปิดทองสักการะพระประจำวันเกิด 12 นักกษัตร จำนวน 32 ปาง และชมแท่นพิธีบวงสรวงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยจำนวนมะพร้าว 5,000 ลูก   , กล้วย 1,000 หวี   , อ้อย 1 คันรถ ฯลฯ และแจกองค์พระพิฆเนศ-โปสเตอร์องค์พระพิฆเนศ วันละ 2,000 องค์ รวมทั้งน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากเทวสถาน 8 แห่งจากประเทศอินเดีย

สำหรับวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทราและของประเทศไทย อีกทั้งยังส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ การขายพืชผล ก่อให้เกิดการสร้างงานในท้องถิ่น และเป็นอนุสรณ์สถานที่ทรงคุณค่าชั่วลูกชั่วหลานสืบไป โดยโครงการจัดสร้างนี้มีกำหนดระยะเวลาทั้งสิ้นในการหล่อองค์จนสำเร็จเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยจะทำการหล่อหลอมทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป และจะหล่อทีละชิ้นส่วน พร้อมกันนี้ก็ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการหล่อองค์ท่านด้วยการเขียนชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิดลงในแผ่นทองเพื่อจะนำไปหลอมรวมในองค์ท่านจนแล้วเสร็จ โดยสามารถร่วมบริจาคและรับแผ่นทองราคา 100 บาทได้ที่ไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ  และเคเบิ้ลทีวีทั่วประเทศ
แจ้งข่าวเพิ่มเติม :
ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อ "เศียร"
องค์พระพิฆเณศร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก


ไปรษณีย์ไทย ร่วมกับ สมาคมชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดให้ไปรษณีย์ทุกแห่งเป็นจุดรับบริจาคสำหรับผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อ "เศียร" องค์พระพิฆเนศว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ซึ่งจะนำไปประดิษฐาน ณ เทวสถานอุทยานพระพิฆเนศร์ ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โดยผู้ร่วมบริจาค 100 บาท จะได้รับแผ่นทองคำให้เขียนชื่อ-วันเดือนปีเกิด
ก่อนที่จะรวบรวมแผ่นทองดังกล่าวไปเข้าพิธีหล่อพระเศียรต่อไป

...ครั้งหนึ่งในชีวิต ขอเชิญร่วมเขียนชื่อ วัน เดือน ปีเกิด...
ชื่อบิดา มารดา บุตรหลาน บุคคลผู้มีพระคุณและเป็นที่รัก ลงบนแผ่นโลหะ
หล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับมหาเทพผู้ขจัดอุปสรรค

เพื่อประกอบสร้างเป็น องค์พระพิฆเนศวร เนื้อโลหะสัมฤทธิ์
องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ความสูง 39 เมตร


(จำหน่ายแผ่นทองที่ไปรษณีย์ทุกแห่ง)

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพระพิฆเนศฉะเชิงเทรา องค์ยืนทำจากสำริด ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ข้อมูลเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ จ.ฉะเชิงเทรา
- งานแถลงข่าว โดยสมาคมชาวฉะเชิงเทราร่วมกับมูลนิธิน้ำใจไทย
- พิธีมหาเทวาภิเษก เททองหล่อรัศมีดอกบัวเหนือเศียร
(พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน)
- แผนผัง ภายในอุทยานพระพิฆเณศ บางปะกง
- โครงการน้ำใจไทยให้ดวงตา
ติดตามข่าวสารเทวสถานอุทยานพระพิฆเนศ จ.ฉะเชิงเทราได้เว็บสยามคเณศแห่งนี้

---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์

ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com
ขออำนาจแห่งพระพิฆเนศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.