พระพิฆเณศ
รูปพระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ
คุณสมบัติพระคเณศ
และการปรับใช้เพื่อยึดเหนี่ยวผู้คนในโลกปัจจุบัน
ที่มา : หนังสือ "พิฆเนศวร มหาเทพที่คนทั่วโลกบูชา" สำนักพิมพ์ยอดมาลา

กรมศิลปากร นับถือพระคเณศเป็น องค์อุปถัมภ์ดวงแก้วทั้ง 7 ซึ่งดวงแก้วนี้ได้แวดล้อมตราพระพิฆเนศของกรมศิลปากร แทนศิลปะทั้ง 7 แขนง ได้แก่ ช่างปั้น จิตรกร ดุริยางคศิลป์ นาฎศิลป์ วาทศิลป์ สถาปัตยกรรม และอักษรศาสตร์

พระคเณศ เป็นเทพสร้างอุปสรรคและขจัดอุปสรรคในขณะเดียวกัน ความตอนหนึ่งในบทพระราชนิพนธ์ของพระมหาธีรราชเจ้าว่า...
"ชนใดหวังข้ามอุปสรรค พึ่งพำนักพิฆเนศนาถา
สำเร็จสมดังจินดา พระองค์พาข้ามพิฆะจัญไร"

พระคเณศ เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นเทพพระองค์เดียวที่มีทั้งผลไม้ พืชผลทางการเกษร และขนมหวานเป็นภักษาหาร

พระคเณศ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ลิขิตมหากาพย์มหาภารตะตามคำบอกเล่าของฤๅษีวยาส และยังเป็นผู้บันทึกท่ารำของศิวะนาฏราชและคัมภีร์คายะตรีตันตระอีกด้วย

พระคเณศ ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานอยู่หน้าวัด โดยเปรียบเป็นทวารบาล เพื่อคุ้มครองผู้เดินทางเข้าไปทำบุญในวัดต่างๆในประเทศไทย

พระคเณศ เป็นสัญลักษณ์ของความกตัญญูกตเวที ความเอื้ออาทร ความจงรักภักดี ความฉลาดหลักแหลม ความยุติธรรมและความสดใสร่าเริง

ด้วยคุณสมบัติอันเป็นเอกอุ ดังที่ได้กล่าวมา และยังมีนอกเหนือจากนี้อีกมากมาย คนจึงนิยมบูชาพระคเณศกันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นที่อินเดีย ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เป็นเทพเจ้าที่มีคนนับถือมากกว่าพระเป็นเจ้าเสียอีก

เนื่องจากพระคเณศถูกสร้างให้คนทุกชั้นเข้าได้อย่างง่ายดาย ไม่ซับซ้อน รูปลักษณ์ของพระคเณศจึงถูกนำมาดัดแปลงประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยแห่งความเปลี่ยนแปลงได้ดี เราจึงเห็นว่านอกเหนือจากปางหลักๆ ทั้ง 32 ปางแล้ว ยังมีพระคเณศอีกเป็นพันๆปาง ที่ถูกดัดแปลงมาตามแต่ความสร้างสรรค์ของช่างปั้นหรือช่างวาด ทั้งรูปลักษณ์ดั้งเดิมตามแบบโบราณดูทรงอำนาจ และรูปลักษณ์ที่สร้างจากคอมพิวเตอร์หรือรูปวาดที่ดูทันสมัย

การปรับเอาพระคเณศมาใช้ยึดเหนี่ยวในสังคมปัจจุบันมีช่องทางทำได้มากมาย และจะเป็นอย่างนี้ไปตราบเท่าพัฒนาการของโลกจะเปลี่ยนแปลงไป เพราะพระคเณศมิได้อยู่ในฐานะมหาเทพซึ่งมีรูปแบบเฉพาะหรือคับแคบ แม้ว่าพระคเณศจะเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่ แต่ภาพลักษณ์นั้นก็ยังแฝงด้วยความร่าเริงสดใส

เมื่อปี 2543 รัฐบาลอินเดียได้สร้างรูปพระคเณศหย่อนบัตรเลือกตั้ง เพื่อชักชวนประชาชนให้มาออกเสียง ผลปรากฏว่าประชาชนไปลงคะแนนเสียงมากจนรัฐบาลพอใจกับผลงาน

ด้วยคุณสมบัติที่เรียบง่ายไม่ถือพระองค์และเป็ึินมิตรกับชนทุกชั้น จึงทำให้ง่ายแก่การนำพระคเณศมาเผยแพร่และปรับใช้ โดยสามารถสื่อออกมาในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย เพื่อจุดประสงค์ในการสั่งสอนผู้คน ให้ตั้งอยู่บนความดีงามโดยเน้นไปที่การยึดองค์ท่านเป็นแบบอย่าง จึงทำให้ผู้คนในอินเดียตั้งแต่ชนชั้นต่ำสุดจนถึงชนชั้นสูงสุด ตลอดจนผู้นับถือศาสนาอื่นๆ ต่างก็ให้ความเคารพนับถือองค์พระคเณศอย่างกว้างขวาง

ขอขอบคุณ : หนังสือพิฆเนศวร ตอน ทายาทเทพแห่งสวรรค์
เขียนโดย : โหรอโยธยา / ราคาเล่มละ 69 บาท
สำนักพิมพ์: ยอดมาลา / หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

คือหนังสือที่จะนำเสนอเรื่องราวการกำเนิดพระคเณศ การต่อสู้ของพระพิฆเนศ เหตุแห่งการตัดเศียรพระพิฆเณศโดยพระศิวะ การอภิเษกสมรส เทพนิยายพระพิฆเนศ พระคเณศ 8 ปาง ความหมายแห่งองค์พระพิฆเณศและลักษณะทางเทวปฏิมาพระคเณศ...
โฆษณาหนังสือฟรี!!! สำหรับสำนักพิมพ์ที่ต้องการโปรโมทหนังสือเกี่ยวกับเทพในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ติดต่อได้ที่ siamganesh@gmail.com

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ

---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์

ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com
ขออำนาจแห่งพระพิฆเนศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.