พระพิฆเณศ
อินเดีย ประเทศอินเดีย รูปพระพิฆเนศ รูปภาพ งานศิลปะ พระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ

"การจาริกแสวงบุญ"
ขอขอบพระคุณ : หนังสือ "ศาสนาโลก"
เขียนโดย ธนู แก้วโอภาส / สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

การจาริกแสวงบุญ

สำหรับชาวฮินดูแล้ว การเดินทางไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ถือกันว่าเป็นการประกอบคุณธรรมยิ่งใหญ่ทางศาสนา ตลอดทั่วอินเดียมีศูนย์กลางของการจาริกแสวงบุญ ซึ่งบางแห่งถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์สูงมาก

เมืองที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงสำหรับชาวฮินดู คือ เมืองพาราณสี ซึ่งตั้งอย่บนฝั่งแม่น้ำคงคา เรียกว่า กาสี (แปลว่าสว่างไสว) ความเก่าแก่ของเมืองนี้มีประวัติความเป็นมาถอยหลังไปถึง สมัยนิกายไศวะ มีความเจริญรุ่งเรือง เพราะเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะ ซึ่งเชื่อกันว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือเมืองนี้นิรันดร เมื่อนิกายไศวะเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด เมืองนี้จึงเป็นศูนย์กลางชั้นนำทางวัฒนธรรมและการศึกษาของชาวฮินดู ซึ่งยังคงเป็นมาจนถึงทุกวันนี้

เมื่อมีนิกายอื่นๆเกิดขึ้นมา เมืองพาราณสีจึงลดความมีชื่อเสียงลงไป เพราะนิกายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นพยายามแข่งขันกับนิกายไศวะ อย่างไรก็ดี เมืองพาราณสียังคงทีความศักดิ์สิทธิ์ต่อชาวฮินดูต่อไป ทุกๆตารางนิ้วของพื้นดิน ต้นหญ้าที่มีอยู่ในเมือง กรวด หิน ฝุ่น ในท้องถนน บ่อน้ำและที่สำคัญที่สุดเหนืออื่นใด น้ำในแม่น้ำคงคาที่ไหลผ่านเมืองไป ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ สามารถล้างบาปทุกชนิดออกไปจากชาวฮินดู ชาวฮินดูที่เคร่งครัดศาสนาทุกคน ต้องการมาตายที่เมืองพาราณสี โดยเฉพาะมาตายอยู่ในวงกลมศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่า ปัญจะโกสี วงกลมศักดิ์สิทธิ์นี้มีรัศมีประมาณ 10 ไมล์ จากจุดศูนย์กลางของตัวเมือง ชาวฮินดูในสมัยเก่าพากันเดินทางมายังเมืองพาราณสีจากทั่วอินเดีย เพื่อมาตายในเมืองศักดิ์สิทธิ์ของตน ชาวฮินดูทุกนิกายถือว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องเดินทางมายังเมืองพาราณสีให้มากครั้งเท่าที่จะมากได้ และลงอาบน้ำคงคาซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับเมือง ดังนั้นจำนวนคนที่เดินทางเข้าออกเมืองพาราณสีจึงมีจำนวนมากมาย

ประมาณว่าโบสถ์วิหารของฮินดูในเมืองพาราณสีมีมากกว่า 2,000 แห่ง และมีรูปเทพเจ้ามากกว่า 1 ล้านองค์ โบสถ์ส่วนใหญ่เป็นโบสถ์พระศิวะกับครอบครัวของพระองค์ โบสถ์ของนิกายไวษณวะมีอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากโบสถ์เหล่านี้แล้ว ยังมีศาลเจ้าหรือเทวาลัยอีกนับไม่ถ้วน

ถึงแม้ว่าพาราณสีจะมีโบสถ์นับไม่ถ้วน แต่ไม่มีโบสถ์ใดใหญ่โตเท่ากับโบสถ์ในอินเดียภาคใต้ ทั้งในเรื่องขนาดความใหญ่โตและความงามของสถาปัตยกรรม เมื่อพวกมุสลิมมีอำนาจในอินเดียได้ทำลายโบสถ์เก่าแก่ลงไปมาก แต่ทำลายได้เพียงเฉพาะวัตถุ ไม่สามารถทำลายจิตใจของชาวฮินดูให้เลิกนับถือว่าเมืองพาราณสีเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของตน โบสถ์สำคัญที่ยังเหลืออยู่ในกรุงพาราณสีคือ "โบสถ์ทองคำ" สร้างขึ้นให้พระศิวะ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของนิกายไศวะคือ ญาณ-วภิ เป็นสถานที่มีชื่อมาก ชาวฮินดูเชื่อว่าองค์พระศิวะทรงลี้ภัยมาอยู่ในที่นี้ เมื่อโบสถ์ของพระองค์ถูกทำลาย

เนื่องจากเมืองพาราณสีเป็นเมืองสำคัญของศาสนาฮินดูทุกสมัย และการที่ผู้จาริกแสวงบุญในศาสนาพากันเดินทางมาตายที่เมืองนี้ การเผาศพในเมืองจึงเกิดมีควันไฟลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ในพิธีเผาศพซึ่งมีอยู่ชั่วนิรันดร จึงทำให้เมืองพาราณสีกลายเป็นเมืองที่เศร้าสลดที่สุดในโลก

เมืองพาราณสีเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยฮินดู (Hindu University) สมัยใหม่เพื่อเผยแพร่ความรู้ และอุดมการณ์ของฮินดูให้กระจายออกไป


เมืองศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของฮินดูคือ เมืองมธุรา เป็นเมืองสำคัญศักดิ์สิทธิ์ของ นิกายไวษณวะ เมืองนี้ตั้งอยู่บนฝั่ง แม่น้ำยมนา เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นบ้านเกิดของ พระกฤษณะะ เมื่อถึงเทศกาลงานโอลีนักจาริกแสวงบุญทั่วอินเดียพากันเดินทางมายังเมืองมธุรา มีพิธีกรรมฟ้อนรำให้เกียรติแก่พระกฤษณะ

บรรยากาศในเมืองมธุราตรงกันข้ามกับบรรยากาศในเมืองพาราณสี เมืองมธุราเป็นเมืองแสดงออกถึงความเชื่อทางศาสนาของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ในขณะที่เมืองพาราณสีมีบรรยากาศของความตายอยู่ทุกวันเป็นนิรันดร

ขอขอบพระคุณ : บทความจาก "ศาสนาโลก"
เขียนโดย ธนู แก้วโอภาส
สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกประเทศอินเดียและพระพิฆเนศ


---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์

ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com
ขออำนาจแห่งพระคเณศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.