มูลนิธิพระพิฆเนศ มูลนิธิพระพิฆเณศ
มูลนิธิพระพิฆเณศวร์ พระพิฆเนศวร์ พระครูญาณสยมภูว์ พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน โบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ
ภาพงานบูชาเทพนพเคราะห์ วันที่ 4 ตุลาคม 2552
กิจกรรมของมูลนิธิพระพิฆเนศ และ
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
เว็บไซต์สยามคเณศได้ช่วยระดมเงินทำบริจาคจากผู้ศรัทธา
ได้เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 17,608 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดบาทถ้วน)
ทีมงานเว็บไซต์สยามคเณศได้นำไปมอบแก่วัดสุทัศน์ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้ว
จึงขออนุโมทนาผู้ศรัทธาทุกท่านมา ณ ที่นี้
ขอผลบุญกุศลครั้งนี้หนุนส่งให้ผู้ศรัทธาทุกท่านได้รับแต่สิ่งที่ดีงาม
ขอจงมีความสุขสมหวังในชีวิตตลอดไปครับ / ทีมงานเว็บไซต์ siamganesh.com

หน้าพระมหาอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรวิหาร

ประชาชนที่มาร่วมงานล้นหลาม เข้าจับจองที่นั่งในการร่วมบูชาเทพนพเคราะห์

วิหารหน้าพระมหาอุโบสถ

บริเวณทางเข้าวัด ด้านหน้าติดกับเสาชิงช้า

ส่วนหนึ่งของเครื่องบวงสรวงเทพ ซึ่งกำลังจัดเตรียมอยู่หน้าพระมหาอุโบสถ

พระครูขจร นาคะเวทิน (ขวา) จัดเตรียมเอกสารและน้ำพระพุทธมนต์ ฯลฯ

ภายในพระมหาอุโบสถ

บริเวณด้านหน้าพระมหาอุโบสถ

พระประธานภายในอุโบสถ

พราหมณ์ขจรฯ มาต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน

ต้นมหาเทียน สำหรับพระสงฆ์ที่เป็นประธานในการจุดบูชาเทพนพเคราะห์

ชุดเครื่องสักการะเทพนพเคราะห์ภายในพระมหาอุโบสถ

อ่างบรรจุน้ำพระพุทธมนต์หน้าพระประธาน ซึ่งมีใบมะตูมลอยอยู่

ประชาชนเข้าร่วมการบวงสรวงเทพ ก่อนเริ่มบูชาเทพนพเคราะห์

พราหมณ์ขจร สนทนากับคุณธวัชชัย ถังคบุตร
(กรรมการผู้จัดการบริษัท สินธุสมุทร จำกัด)

พระครูขจรร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิฯ จุดเทียนเริ่มการบวงสรวงเทพ

พระครูขจร นาคะเวทิน ทำพิธีบวงสรวงเทพ

เสร็จจากการบวงสรวงเทพ
พราหมณ์ขจร นำคณะผู้ร่วมทำบุญขึ้นสู่พระมหาอุโบสถ

คณะผู้ร่วมทำบุญเข้าประจำที่ เริ่มบูชาเทพนพเคราะห์

ผู้ศรัทธาจุดเทียนบูชาและเริ่มฟังคณะพราหมณ์สวดบูชานพเคราะห์

ภาพจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรตระการตา

เทียนบูชานพเคราะห์ ซึ่งใส่น้ำรองน้ำตาเทียน
ดอกบัวที่ลอยอยู่ ใช่สำหรับตักน้ำรดเทียนให้ดับเมื่อเสร็จพิธี

พระอุ้มบาตร ในพระมหาอุโบสถ

มูลนิธิพระพิฆเนศ
เว็บไซต์สยามคเณศ เป็นเว็บไซต์อิสระ เรายินดีสนับสนุนกิจกรรมของ "มูลนิธิพระพิฆเนศ"
ซึ่งก่อตั้งโดย พระครูญาณสยมภูว์ หรือ พราหมณ์ขจร นาคะเวทิน (กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง)
ข่าวสารกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ siamganesh นี้ครับ
- สารจากผู้ก่อตั้งมูลนิธิพระพิฆเนศ (พราหมณ์ขจร) - ความเป็นมาของมูลนิธิพระพิฆเนศ
- ก่อนจะถึงวันนี้..มูลนิธิพระพิฆเนศ - ประชาสัมพันธ์พิธีบูชาเทพนพเคราะห์

เว็บไซต์สยามคเณศ
www.siamganesh.com
มูลนิธิพระพิฆเนศ
103/2-3 ตรอกนาวา ถนนดินสอ
แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กทม. 10200
กลับไปหน้าแรก สยามคเนศ ความรู้การบูชาองค์เทพ
พระศิวะ (พระอิศวร) พระวิษณุ (พระนารายณ์)
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระคเณศ ศาสนาพราหมณ์


---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์

ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com
ขออำนาจแห่งพระพิฆเนศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.