พระพิฆเณศ
รูปพระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ
วัดวิษณุ : หนึ่งเดียวในไทยที่มีเทพครบทุกองค์!!
โดย : ไตรเทพ ไกรงู / คมชัดลึก
และ http://vishnutemplebangkok.com


http://vishnutemplebangkok.com ภายในวัดวิษณุ มีความคล้ายคลึงกับวัดเทพมณเฑียร

วัดวิษณุ ตั้งอยู่เลขที่ 50 ซอยวัดปรก เขตยานนาวา กทม.
สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2463 ด้วยชาวอุตตรประเทศ จากประเทศอินเดีย เป็นวัดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
เพียงแห่งเดียวในเอเชียอาคเนย์ที่มีเทวรูปศักดิ์สิทธิ์สร้างด้วยหินอ่อนแกะสลักด้วยมือ จากประเทศอินเดีย ครบ 24 องค์

สำหรับสถานที่ประดิษฐานของเทวรูปนั้น ในโบสถ์ใหญ่กลาง มีรูป พระราม พระนางสีดา พระพรต พระลักษมณ์ พระสัตรุต พระหนุมาน พระศิวลึงค์ จากแม่น้ำนรมทา พระศาลิคราม จากแม่น้ำนารายณี หรือคัณฑกี

ด้านขวา มีรูป พระแม่ทุรคา และด้านซ้ายมีรูปเล็กๆ พระนารายณ์ พระแม่ลักษมี พระศิวะ พระแม่ปารวตี พระพิฆเนศวร พระกฤษณะ พระนางราธา เป็นต้น หน้าพระราม (ติดกับเสา) ด้านขวาเป็น พระหนุมานและพระพิฆเนศ

ในบริเวณวัดวิษณุมีโบสถ์ย่อยอีก คือ โบสถ์พระแม่ทุรคา โบสถ์พระศิวลึงค์ โบสถ์นาฏราช (อยู่ใต้ต้นโพธิ์) และ โบสถ์พระหนุมาน นอกพระมณฑปด้านขวามีรูป พระพุทธเจ้าปางต่างๆ และด้านซ้ายมี พระคัมภีร์พระเวท


พระแม่ทุรกา ในโบสถ์วัดวิษณุ


ความโอ่อ่าอลังการของวัดวิษณุ

สำหรับประวัติความเป็นมานั้น สมาคมฮินดูสภา ซึ่งเป็นสมาคมทางศาสนา ในองค์การศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ได้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2458

เมื่อศาสนิกชนชาวอุตตรประเทศ เพิ่มจำนวนมากขึ้น และสถานที่ในบริเวณวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก) ไม่สามารถขยายเพิ่มได้อีก จึงได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่ง บริเวณ ซอยวัดปรก แขวงทุ่งวัดดอน เขตยานนาวา กทม. แล้วจดทะเบียนสำนักงานใหญ่ของสมาคม หลังจากนั้น เริ่มเรี่ยไรเงินจากชาวฮินดู ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย คนละเล็กคนละน้อยเพื่อร่วมกันสร้างโบสถ์

หลังจากสร้างเสร็จแล้ว จึงได้อัญเชิญเทวรูปต่างๆ มาจากประเทศอินเดียและทำพิธีประดิษฐานเทวรูป และพิธีเปิดเมื่อ พ.ศ.2464 ตั้งชื่อว่า สมาคมฮินดูธรรมสภา-วัดวิษณุ

เมื่อ พ.ศ.2465 ได้สร้าง ศาลาวัดวิษณุ ใช้ในการประชุม เพื่อประกอบศาสนกิจหลายๆประการ สร้างสระน้ำเก็บน้ำไว้ตลอดปี เพื่ออาบและดื่มในบางโอกาส สมัยนั้น ศาลาวิษณุเป็นโรงเรือนที่ทำด้วยไม้ และหลังคาเป็นสังกะสี เมื่อศาสนิกชนได้เพิ่มมากขึ้น จึงได้ปรับปรุง โดยสร้างหลังใหม่ขึ้นดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

ต่อมาได้สร้าง โบสถ์พระศิวลึงค์ โบสถ์พระแม่ทุรคา โบสถ์พระหนุมาน ศาลาโหมกูณฑ์ ตามลำดับ เพื่อปฏิบัติกิจทางศาสนาตามจิตศรัทธาของศาสนิกชน

วัดวิษณุ (วัดวิศณุ) โบสถ์สูงตระหง่านสวยงามอลังการ

พระวิษณุหรือพระนารายณ์ มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ดูแลปกปักรักษาทุกสรรพชีวิตที่ยึดมั่นในความดี
พระวิษณุและพระแม่ลักษมี องค์ประธานภายในวัดวิษณุ

นอกจากนี้เมื่อ พ.ศ.2523 ทางสมาคมฯ ได้สร้างตึกสองชั้นและได้ตั้งชื่อตึกนั้นว่า ตึกหอสมุดอนุสรณ์แด่ศาสตราจารย์สุกิจ นิมมานเหมินท์ เมื่อได้ย้ายหอสมุดมาอยู่ชั้นล่างภายในตึกนี้แล้ว ก็จัดพิธีเปิดหอสมุดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ฯพณฯ โกคเล เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย มาเป็นประธานพิธีเปิด และมอบหนังสือภาษาฮินดูจำนวนหนึ่งพันเล่มให้แก่หอสมุด ในปัจจุบันมีหนังสือประมาณ 5,000 เล่ม ซึ่งอำนวยประโยชน์แก่บรรดาสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป

ในส่วนของกิจกรรมทางศาสนานั้น ได้จัดให้มี เมรุเผาศพชาวฮินดู เพื่อใช้ประกอบพิธีฌาปนกิจให้แก่ศาสนิกชนชาวพราหมณ์-ฮินดู ชาวซิกข์ และชาวนามธารี และช่วยกันพัฒนาตามความเหมาะสมให้ดีขึ้น รวมทั้งจัดสถานที่พักอาศัยและสิ่งที่จำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แขกต่างเมืองในการนำเยี่ยมเยียนบุคคล และสถาบันทางศาสนาและวัฒนธรรมตลอดถึงสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งแขกเหล่านี้โดยปกติก็เป็นชาวอินเดียอยู่ด้วย

องค์พระกฤษณะผู้สอนให้มนุษย์ทำตามหน้าที่ในสังคมเพื่อการมีชีวิตที่สมบูรณ์และอยู่บนความถูกต้อง
พระกฤษณะและราธาเทวี อีกปางอวตารของพระวิษณุและพระแม่ลักษมี

ด้วยเหตุผลที่ว่าโบสถ์ของทางวัดวิษณุมีความเก่าแก่มาก เมื่อปี พ.ศ.2535 คณะกรรมการที่ตัดสินใจสร้างโบสถ์ใหม่โดยมี นายบรำยีต สุกุล ประธาน จึงได้ลงมือรื้อถอนและลงเสาเข็มก่อสร้างโบสถ์ใหม่ ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 9 ปี

สำหรับการวางศิลาฤกษ์ของโบสถ์ ได้กราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในพิธีนี้

โบสถ์วัดวิษณุได้ก่อสร้างเสร็จในปี 2544 ซึ่งขณะนั้นมี นายไกรลาศ ตีวารี ประธานของวัดวิษณุ และในปีนี้คือปี 2547 ก็ได้อัญเชิญเทวรูปทั้งหมด 24 องค์ มาจากประเทศอินเดีย เพื่อประดิษฐานในโบสถ์ใหม่แห่งนี้ ซึ่งมี นายรามบีลาส ดูเบย์ ประธานคนปัจจุบันเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง

เรื่องและภาพ : ไตรเทพ ไกรงู / ขอขอบคุณ : คมชัดลึก

เพิ่มเติม : วัดวิษณุ อยู่ซอยเดียวกับวัดปรก เขตยานนาวา สถานีรถไฟฟ้า BTS ที่ใกล้ที่สุดคือ สถานีสุรศักดิ์ / รถเมล์สายที่ผ่านได้แก่ 17, 22, 62, 67, 77, 116, 149 และมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากปากทางสมาคมหอการค้าไทย-จีน เพื่อเข้าไปยังวัดวิษณุ

อ่านต่อเรื่องวัดวิษณุเพิ่มเติม
1. พลิกปูมวัดวิษณุ
2. นวราตรี ทุรคาบูชา ณ วัดวิษณุ ยานนาวา

เทวรูปพระพุทธเจ้าในวัดวิษณุ กรุงเทพ
พระพุทธเจ้า อันถือว่าเป็นอีกปางอวตารของพระวิษณุ
(ตามคัมภีร์ของชาวฮินดู)


พระหนุมาน ปางอวตารของพระศิวะ
ที่เข้าช่วยเหลือพระรามในการปราบทศกัณฑ์

องค์พระศิวะ พระพิฆเณศว์ และเจ้าแม่อุมาเทวี
พระศิวะ พระแม่อุมาเทวี และพระพิฆเนศหินอ่อน

พระพิฆเนศว์และชายาทั้งสองพระองค์ นามว่า พุทธิ และ สิทธิ
เทวรูปพระพิฆเนศหินอ่อน พร้อมทั้งพุทธิและสิทธิ ชายาของพระองค์

พระแม่ทุรคาทรงสิงโต แกะสลักจากหินอ่อนในวัดวิษณุ ยานนาวา
พระแม่ทุรคา ในโบสถ์วัดวิษณุ
เมื่อสักการะเทวรูปบนโบสถ์ใหญ่แล้ว
ให้เดินชมบริเวณรอบๆโบสถ์วัดวิษณุ เนื่องจากมีเทวาลัยขนาดเล็กๆตั้งอยู่มากมาย
(จากด้านล่างโบสถ์ เมื่อเราหันหน้าเข้าโบสถ์วิษณุ เทวาลัยเหล่านี้จะอยู่ทางด้านขวามือของเราครับ)
ซึ่งมีเทวาลัยที่ประดิษฐานเทวรูปของเทพต่างๆ ดังต่อไปนี้

ศาลพระพรหม จะเห็นชัดเจนเป็นสิ่งแรกครับ
พระศิวะมหาเทพประดิษฐานในโบสถ์วัดวิษณุยานนาวา วัดปรก วัดดอน บางรัก เจริญกรุง
โบสถ์พระศิวะ-พระแม่อุมา-พระพิฆเนศ

พระขันทกุมาร (มี 6 เศียร)
ดูจากมุมนี้อาจเข้าใจผิดว่าเป็นพระพรหม เนื่องจากคิดว่ามี 4 เศียร
เทวรูปพระขันธกุมารนี้ได้ยากมาก เนื่องจากไม่ค่อยมีผู้สร้าง

"ศิวลึงก์" ที่ตั้งอยู่หน้าพระศิวะ พระแม่อุมา พระพิฆเนศ
สามารถโปรยดอกไม้ กลีบดอกไม้ ใบไม้ต่างๆลงไปเพื่อแสดงความเคารพได้

"ศิวลึงก์" อีกองค์หนึ่ง นำดอกไม้มาวางสักการะได้ครับ

โคนนทิ พาหนะเอกแห่งพระศิวะมหาเทพ

พระแม่ทุรกา ในโบสถ์พระทุรกาเทวี

สิงโต พาหนะเอกแห่งพระแม่ทุรคาเทวี

พระแม่สุรัสวดี เทพีแห่งวิทยาการและการศึกษา

กลุ่มเทวรูปประดิษฐานในโบสถ์เล็กๆ

"พระศิวะมหาเทพ"
เทวรูปองค์สีดำ ดูแข็งแกร่ง ยิ่งใหญ่ น่าเกรงขามมากครับ

"พระแม่คงคา"
หนึ่งเดียวในประเทศไทยครับ

ศิวลึงก์อีกองค์หนึ่งที่อยู่บริเวณโคนต้นไม้

"นวนพเคราะห์" หรือเทพนพเคราะห์ทั้ง 9

พระศิวะนาฏราช
ลีลาอันวิจิตรแห่งพระศิวะมหาเทพ ประดิษฐานอยู่ด้านนอก


อ่านต่อเรื่องวัดวิษณุเพิ่มเติม
1. พลิกปูมวัดวิษณุ
2. นวราตรี ทุรคาบูชา ณ วัดวิษณุ ยานนาวา


---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์

ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com
สยามคเณศวร์,สยามคเณศว์,สยามเคณศวร์,สยามเคณศว์,สยามคเณศ,สยามเคณศ,สยามคเนศวร์, สยามคเนศว์,สยามเคนศวร์,สยามเคนศว์,สยามคเนศ,สยามเคนศ
ขออำนาจแห่งพระพิฆเณศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.