พระพิฆเณศ
รูปพระพิฆเนศ
คลิกที่นี่เพื่อกลับไปหน้าแรกพระพิฆเนศ
"ภควัทคีตา" หลักธรรมอันสูงสุดแห่งศาสนาพราหมณ์

image from krishna.com
ท่านผู้ศรัทธาที่มีความสนใจ นับถือ บูชา และศรัทธาในองค์พระพิฆเณศวร ตลอดจนมหาเทพ มหาเทวี องค์อื่นๆ ท่านทราบหรือไม่ว่า ศาสนานี้มีหลักธรรมว่าอย่างไร? ศาสดาของศาสนามีคำสอนให้ศาสนิกชนนำไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง?

เว็บไซต์สยามคเณศ มีความประสงค์ให้ผู้ที่ศรัทธา ได้รับความรู้ในหลักธรรมคำสอน มากกว่ารู้เพียงว่าจะต้องถวายอะไร? บูชาปางใด? สวดมนต์บทใด?...จึงได้รวบรวมเอาหลักธรรมง่ายๆ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จากคัมภีร์ ภควัทคีตา มาสรุปและเผยแพร่ให้ท่านผู้ศรัทธาได้ศึกษาไว้เป็นพื้นฐาน แล้วยึดนำไปประยุกต์ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จึงจะได้อานิสงค์จากการบูชาอย่างแท้จริง...


ส่วนหนึ่งจากคัมภีร์ภควัทคีตา : wikipediaพระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ
3 มหาเทพสูงสุดแห่งศาสนาฮินดู : photobucket

คัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์

คัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

กลุ่มที่ 1 คัมภีร์ปุราณะ มี 18 เล่ม
คือรวมความรู้ของชาวฮินดูโบราณ เรื่องราวการกำเนิดเทพเจ้า ปรัชญา ศาสนา ประวัติศาสตร์ การครองโลกของพระมนู 14 องค์ ประวัติของสุริยวงศ์และจันทรวงศ์ เป็นคัมภีร์ที่ดำเนินเรื่องด้วยพระผู้เป็นเจ้า 3 องค์ คือ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ

กลุ่มที่ 2 คัมภีร์พระเวท มี 4 เล่ม ได้แก่
1. ฤคเวท - ใช้สวดสรรเสริญเทพเจ้า
2. สามเวท - ใช้สวดในพิธีกรรมถวายน้ำโสมแด่พระอินทร์และคำสวดขับกล่อมเทพเจ้า
3. ยชุรเวท - วิธีประกอบพิธีการบวงสรวงต่างๆ
ยชุรเวท ยังแบ่งออกเป็นอีกสองสายคือ กฤษณยชุรเวท (ยชุรเวทดำ) และ ศุกลยชุรเวท (ยชุรเวทขาว)
4. อาถรรพ์เวท - รวมคาถาอาคม เวทมนต์ต่างๆ

กลุ่มที่ 3 คัมภีร์อุปนิษัท
อธิบายสาระสำคัญของปรัชญา อธิบายธรรมชาติ จักรวาล วิญญาณ
ปรัชญาสำหรับมนุษย์ กฏแห่งกรรม และหลักปฏิบัติต่างๆ

กลุ่มที่ 4 คัมภีร์ตันตระ
มาจากคำสนทนาระหว่างพระศิวะกับพระแม่ทุรคา ว่าด้วยการสร้างโลก การสร้างสรรพสิ่ง ความพินาศของโลก และการบูชากราบไหว้พระเป็นเจ้า วิธีการบรรลุเข้าถึงสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ การบรรลุเข้าถึงอิทธิฤทธิ์ 6 และการเข้าสู่พระผู้เป็นเจ้า 4 วิธีด้วยการบำเพ็ญสมาธิภาวนา คัมภีร์ตันตระนี้ ภายหลังก่อให้เกิดลัทธิ ศักติ หรือลัทธิที่บูชาเทพเจ้าฝ่ายหญิง ทั้ง 3 คือ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สุรัสวตี

กลุ่มที่ 5 มหากาพย์ มี 2 เรื่อง คือ
1. รามายณะ
ชาวไทยรู้จักกันดีในชื่อ "รามเกียรติ์" เรื่องราวการต่อสู้ของพระราม และทศกัณฑ์ ฝ่ายเทพเจ้า ฝ่ายยักษ์ ฝ่ายวานร และฝ่ายมนุษย์ เนื้อเรื่องแฝงไว้ด้วยคุณธรรมและปรัชญามากมาย
2. มหาภารตะ <--------------
หลักปรัชญาของศาสนาพราหมณ์จาก พระกฤษณะ อันเป็นอวตารแห่ง พระวิษณุ
และในมหากาพย์เรื่อง มหาภารตะ นี้เอง ที่มีคัมภีร์เล่มหนึ่งบรรจุไว้ภายในด้วย ชื่อคัมภีร์ "ภควัทคีตา" ซึ่งก็คือคัมภีร์ที่เราจะมาศึกษากันต่อไปนั่นเอง


เจ้าชายอรชุน และ พระนารายณ์ปางเปิดโลก
ส่วนสำคัญที่สุดของมหากาพย์ มหาภารตะ
ที่ก่อให้เกิดคัมภีร์ ภควัทคีตา อันศักดิ์สิทธิ์ : wikipedia

ภควัทคีตา คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งศาสนาฮินดู

ภควัทคีตา อ่านว่า "พะ-คะ-วัด-คี-ตา" หมายถึง "บทเพลงแห่งพระเป็นเจ้า" เป็นชื่อคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ที่เล่าเรื่องโดย ฤๅษีกฤษณะ ไทวปายนะ วยาส โดยฤาษีตนนี้ ได้เล่าเรื่องราวของมหาภารตะให้แก่ พระพิฆเนศ และพระพิฆเนศก็ได้จดจาร บันทึกไว้เป็นตัวอักษร ก่อเกิดเป็นมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ และคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวฮินดูใช้ปฏิบัติกันจวบจนปัจจุบัน
***คัมภีร์ภควัทคีตา ฉบับที่แปลเป็นภาษาไทยปัจจุบันแทบจะไม่เหลือแล้ว ลองหาอ่านได้ตามหอสมุดแห่งชาติ (ห้องหนังสือศาสนา) โบสถ์พราหมณ์เสาชิงช้า และหอสมุดโบราณต่างๆ***

มหาภารตะ เป็นมหากาพย์ที่ยาวที่สุดในโลก (ยาวกว่า สามก๊ก อีเลียด Oddysey และ The Cantos รวมกัน) มีเนื้อหาที่ซับซ้อนมาก ให้ความรู้ครบถ้วนทุกศาสตร์ในโลก ทั้งเรื่องราวของเทพปกรณัม นิทาน บทกวี คติสอนใจ หลักปรัชญา หลักการสู้รบ ภูมิศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะ ประเพณีของอินเดีย การเมือง และมีเรื่องย่อยๆ แทรกอยู่อีกมากมาย สามารถแยกเรื่องย่อยๆเหล่านั้นมาเป็นหนังสือได้อีกหลายร้อยเล่ม จนมีคำกล่าวยกย่องไว้ว่า..

...สิ่งใดไม่มีกล่าวไว้ในมหาภารตะ...สิ่งนั้นไม่มีในโลก!!!

มหาภารตะเป็นเรื่องราวความขัดแย้งของพี่น้องที่สืบเชื้อสายเดียวกัน 2 ตระกูล ระหว่าง ตระกูลปาณฑพ กับ ตระกูลเการพ โดยทั้ง 2 ตระกูลก็เป็นพี่น้องที่สืบเชื้อสายมาจาก ท้าวภรต แห่งกรุงหัสตินาปุระมาด้วยกัน เหตุขัดแย้งบานปลาย นำไปสู่มหาสงครามอันยิ่งใหญ่ ณ ทุ่งกุรุเกษตร เพื่อแย่งชิงราชสมบัติและแย่งกันปกครองแผ่นดิน มีพรรคพวกพันธมิตรของแต่ละฝ่ายเข้าร่วมรบด้วยเป็นจำนวนมหาศาล คือมหากาพย์แห่งการสู้รบระหว่างฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรม

ตัวเอกสำคัญที่สุดของมหากาพย์ภารตะ คือ เจ้าชายอรชุน (เจ้าชายฝ่ายตระกูลปาณฑพ) และ พระกฤษณะ ซึ่งพระกฤษณะก็ คือ 1 ใน 10 ปางอวตารของ พระวิษณุ หรือ พระนารายณ์ อันสูงสุดของศาสนาพราหมณ์นั่นเอง พระกฤษณะเป็นที่ศรัทธานับถือของชาวฮินดู ในลัทธิที่นับถือพระวิษณุเป็นใหญ่ในตรีมูรติ (นอกจากพระกฤษณะ หรือ ปางกฤษณาวตาร นี้แล้ว ยังมี ปางรามาวตาร โดยอวตารเป็น พระราม ใน มหากาพย์รามายณะ หรือ ชื่อไทยคือ รามเกียรติ์ ที่เรารู้จักกันดี และอีกอวตารคือ ปางพุทธาวตาร หรือ พระพุทธเจ้า ซึ่งก่อให้เกิดศาสนาพุทธในภายหลังนั่นเอง... ซึ่งทั้ง 3 ปางนี้ก็เป็นปางอวตารที่ยิ่งใหญ่ของพระวิษณุที่ชาวฮินดูนับถือมากที่สุด)

หลักปรัชญาใน ภควัทคีตา ที่ปรากฏอยู่ภายในมหากาพย์มหาภารตะนั้น คือปรัชญาที่เกิดขึ้นจากการสนทนาระหว่าง พระกฤษณะ กับ เจ้าชายอรชุน ในระหว่างการเข้าสู่สนามรบ โดยพระกฤษณะก่อนหน้านั้นเป็น สารถีผู้ขี่ม้า ให้แก่เจ้าชายอรชุน ได้เปิดเผยสถาวะที่แท้จริงของตนในภายหลังให้อรชุนได้ประจักษ์ ว่าตนเป็น พระวิษณุอวตาร และได้แสดงธรรมเปิดเผยคำสอนแก่อรชุน อันประกอบไปด้วยความจริงแห่งโลก จักรวาล ธรรมชาติของชีวิต การปฏิบัติตนเป็นโยคี การหลุดพ้น และการเดินทางสู่สภาวะอันเป็นนิรันดร์

ปรัชญาใน ภควัทคีตา ได้กลายมาเป็นคำสอนที่ชาวอินเดียผู้นับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ยึดเหนี่ยวเป็นที่พึ่ง ยึดเป็นข้อปฏิบัติด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้า อันจะทำให้ตนหลุดพ้นบ่วงและพันธนาการอันชั่วร้ายทั้งปวง

มหาตมะ คานธี ผู้นำอินเดีย คือบุคคลที่นำเอาหลักปรัชญาจาก ภควัทคีตา มาใช้จนเห็นผลชัดเจนที่สุด...ในบรรดาศิลปิน นักปราชญ์ อาจารย์ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์และบุคคลที่มีชื่อเสียงของโลกหลากหลายอาชีพ ก็ได้ใช้ปรัชญาในคัมภีร์นี้ นำไปต่อยอดความรู้ของตน เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานอันยิ่งใหญ่.....บุคคลชั้นนำในแวดวงธุรกิจ ตลอดจนนักการเมือง ผู้นำประเทศที่มีชื่อเสียงของโลกหลายท่าน ก็ได้ใช้หลักปรัชญาใน ภควัทคีตา มาปรับใช้ในการบริหารธุรกิจและปกครองประเทศอยู่มากมาย

.....บุคคลทั่วไปก็สามารถเข้าถึงหลักธรรมคำสอนในภควัทคีตา และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่ยากเย็น.....
คัมภีร์ภควัทคีตา และ มหากาพย์มหาภารตะ แม้จะเป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยอวตารของ พระวิษณุ ซึ่งเป็นเทพคนละฝ่ายกับ พระศิวะ และ พระพรหม อันเป็น 3 มหาเทพสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ก็ตาม แต่ชาวฮินดูทุกฝ่าย ก็ได้ยึดเอาหลักปรัชญาและคำสอนในภควัทคีตาและมหาภารตะ มาใช้ยึดเหนี่ยวและปฏิบัติในชีวิตประจำวันตราบจนสิ้นลมหายใจ ไม่ว่าตนจะนับถือพระวิษณุ พระศิวะ หรือพระพรหมเป็นใหญ่ก็ตาม

เฉกเช่นเดียวกับผู้ที่นับถือพระวิษณุ หรือพระพรหมเป็นใหญ่ ก็ล้วนต้องบูชาพระพิฆเนศอันเป็นบุตรของพระศิวะก่อนการบูชาพระวิษณุหรือพระพรหมตามหลักปฏิบัติที่มีมาแต่โบราณ นั่นหมายถึงต่างฝ่ายต่างก็ให้ความเคารพในมหาเทพอันสูงสุดของอีกฝ่าย

ชาวฮินดูผู้ใด ที่เข้าถึงปรัชญาอันสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ได้อย่างลึกซึ้งแล้ว ผู้นั้นจะไม่มีการแยกฝ่ายแล้วว่า ฝ่ายไหนเป็นใหญ่ มหาเทพองค์ไหนสูงกว่า เพราะพระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ ต่างก็ได้รวมกันเป็นหนึ่ง หรือเป็น พระตรีมูรติ อันเป็นความยิ่งใหญ่สมบูรณ์เหนือสิ่งอื่นใดในจักรวาลแล้วนั่นเอง!!

******เมื่อได้ศึกษาปรัชญาและคำสอนในภควัทคีตาแล้ว... พฤติกรรมการนับถือลัทธิทรงเจ้าและการหลงเชื่อร่างทรงของทุกท่านก็จะมลายหายไป พฤติกรรมการนับถือเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ของท่านในแบบเดิมๆ จะเปลี่ยนไป...และค้นพบว่าตัวท่านเองได้เกิดปัญญา เกิดสติ มองเห็นดวงไฟสุกสว่าง จุดประกายนำทางชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญ ก่อเกิดความสำเร็จและความสุขอันแท้จริง!!!


(โศลกที่ 7 - ส่วนหนึ่งจากภควัทคีตา)

คาระพันยา โดโชพะฮะทะ สวาบฺาวะฮา
พริชชฺชามิ ทวาม ดฺารมะ สัมมูดฺะ เชทาฮา
ยัช ชฺเรยะฮา สยาน นิชชิทัม บรูฮิ ทันนะเม
ชีชายัส เทฮัม ชาธิ มาม ทวามะ พระพันนัม


คำแปล - บัดนี้...ข้าพเจ้ารู้สึกสับสนในหน้าที่ของตน เนื่องจากความอ่อนแอในสภาวะเช่นนี้ ขอพระองค์โปรดชี้ทางแก่ข้าพเจ้าด้วย
ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ ขอเป็นสาวกของพระองค์
ดวงวิญญาณของข้าพเจ้ายอมศิโรราบแด่พระองค์ ขอพระองค์ได้โปรดชี้นำทางด้วยเถิด!!

.........................................................................................................................................................................

(การบำเพ็ญตบะธรรม - คำสอนส่วนหนึ่งจากภควัทคีตา)

การบูชาเทพเจ้า
สมณะ พราหมณ์ อาจารย์ นักปราชญ์,
การเป็นผู้มีกายอันสะอาด, การมีความซื่อตรง, การควบคุมตนให้อยู่ในกรอบแห่งวัตร,
การไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น....สิ่งเหล่านี้คือ ตบะธรรมที่แสดงออกทางกาย...

การพูดจาไม่สร้างความเดือดร้อน, พูดคำสัตย์, พูดจาไพเราะอ่อนหวาน,
พูดจาที่เป็นประโยชน์....สิ่งเหล่านี้คือ ตบะธรรมที่แสดงออกทางวาจา...

การทำจิตให้ผ่องใส, การเป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน, การเป็นผู้มีจิตใจสงบเยือกเย็น,
การข่มใจให้ปกติเมื่อประสบกับอารมณ์....สิ่งเหล่านี้คือ ตบะธรรมที่แสดงออกทางใจ...

ผู้ปฏิบัติตนให้บำเพ็ญอยู่ในตบะดังกล่าว
ทั้งตบะทางกาย วาจาและใจแล้ว

ผู้นั้นคือบุคคลประเสริฐ ย่อมประสบสุขและสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนา...!!!
บทแรก - ก่อนดำเนินเรื่องภควัทคีตา
- หนังสือแจกฟรี !! (ไฟล์ PDF)
คัมภีร์ภควัทคีตา


ปรัชญาสูงสุดของฮินดู
ฉบับแปลโดย อ.เกียรติขจร ชัยเธียร

ดาวน์โหลดฟรีทันที
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ไปเปิดอ่านได้ (ห้ามจำหน่าย)
โหลดได้ที่ Link ด้านล่างนี้


ช่องทางดาวน์โหลด 1 คลิกที่นี่


ภาพสงครามการต่อสู้ระหว่าง ฝ่ายธรรมะ และ ฝ่ายอธรรม ส่วนหนึ่งจากมหากาพย์มหาภารตะ : wikipedia
................................................................................................................................................................................................................................................


พระกฤษณะ อวตารของพระวิษณุ เป็นสารถีผู้ขี่ม้าของ เจ้าชายอรชุน ในมหากาพย์มหาภารตะ
................................................................................................................................................................................................................................................


รูปภาพจาก...image from krishna.com
................................................................................................................................................................................................................................................


รูปภาพจาก...image from krishna.com
................................................................................................................................................................................................................................................


พระกฤษณะ (ขวา) เปิดเผยภาวะที่แท้จริงของตนว่าคือ พระวิษณุอวตาร (ด้านหลัง)
ในลีลาลักษณะ นารายณ์เปิดโลก อันยิ่งใหญ่ ให้ประจักษ์แก่ เจ้าชายอรชุน (ซ้าย)
และได้แสดงธรรมแก่เจ้าชายอรชุนท่ามกลางสงคราม ก่อให้เกิดปรัชญาแห่งจักรวาล คือ คัมภีร์ภควัทคีตา อันยิ่งใหญ่
................................................................................................................................................................................................................................................

อ่านเรื่องพระกฤษณะ คลิกที่นี่

ขอแนะนำหน่วยงาน!!!
*** สมาคมนานาชาติเพื่อคริชณะจิตสำนึก (ฮะเร คริชณะ) ***
ISKCON Bangkok / Thailand

เว็บไซต์สยามคเณศ อันเป็นเว็บไซต์อิสระ เรายินดีสนับสนุนกิจกรรมของ "ISKCON ประเทศไทย"
ซึ่งก่อตั้งโดย พระกรุณาธิคุณเจ้า เอ.ซี.บัคธิเวดันธะ สวะมิ พระบุพาดะ ในมลนัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
ข่าวสารกิจกรรมการกุศลของสมาคมนี้ สามารถติดตามในเว็บไซต์ Siamganesh นี้ได้ครับ
หนังสือ : ความสุขแท้จริงที่เราสัมผัสได้โดยง่าย
- กลุ่ม "หะเร กฤษณะ" หรือ ISKCON คือใคร ?
- ผู้ก่อตั้ง ISKCON เป็นคนแรก
- เชธันญะ มหาพระบุ
- คริชณะ-เชธันญะ
- จุดมุ่งหมายของ "หะเร กฤษณะ" หรือ ISKCON
- คริชณะ หรือ กฤษณะ คือใคร ?
- ต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดในโลก
- ภราดรภาพ ในภควัตคีตา
- หลักศาสนาสี่ประการ สำหรับ ฮะเร คริชณะ
- ภควัทคีตา คืออะไร ?
- ไวคุณธะ โลกทิพย์แห่งพระวิษณุ
- วรินดาวะนะ บรรยากาศทิพย์แห่งพระกฤษณะ


หนังสือ : พระศิวะสรรเสริญบารมีของภควัทคีตา
1. ประวัติภควัทคีตา
2. เดวัสยะผู้ไม่หิวและไม่กระหาย
3. พระอินทร์องค์ใหม่
4. ผีงูยึดติดกับสมบัติ
5. พญาหงส์พาหนะของพระพรหม
6. ต้นอินทผาลัมหลุดพ้น
7. สิดดะ-สะมาดิ เชิญเทวดา
8. แกะระลึกชาติได้
9. ชาวนาพ้นคำสาบ


- พระกฤษณะ บุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า

- กฤษณะจิตสำนึก วิธีปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์

- ชรีละ พระบุพาดะ พระอาจารย์แห่ง ISKCON ทั่วโลก
ผู้สถาปนาสมาคมนานาชาติเพื่อคริชณะจิตสำนึก


- คุณสมบัติของไวษณพนิกาย ฝ่ายพระกฤษณะ
(สาวกแห่งพระกฤษณะ ผู้เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้า)
- เรื่องราว ลีลา ของพระกฤษณะ (นิทานเด็ก)
อุทิศแด่ พระกรุณาธิคุณเจ้า เอ.ซี.บัคธิเวดันธะ สวะมิ พระบุพาดะ


- ภาพปริศนาธรรม (นกสองตัว)

หนังสือ : ดวงวิญญาณ เหมือนเดิมนิรันดร
- ศาสตร์แห่งดวงวิญญาณ
- ชีวิตและความตาย ในพระคัมภีร์ภควัทคีตา
- ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและวิญญาณ
- ความรู้แห่งดวงวิญญาณ
- เราคือพระเจ้าใช่ไหม ?
- พะระมาทมา เพื่อนของดวงวิญญาณ
- จิตสำนึกและจิตสำนึกสูงสุด
- ข้อแตกต่างระหว่างคริชณะ (พระกฤษณะ) และสิ่งมีชีวิต


หนังสือ : วิธีคลายเครียดแนว "ภักดีโยคะ"
- แนวคิดที่ทำให้คลายเครียด (จิตวิญญาณที่เป็นอมตะ)
- สามระดับแห่งธรรมชาติวัตถุ (ความดี ตัณหา อวิชชา)
- จิตใจและปัญญา (สรีระเปรียบเทียบ)
- บทสรุปแห่งโลกทิพย์ที่ไร้ความวิตกกังวล
- ภักดี-โยคะ การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงองค์พระกฤษณะตลอดกาล


หนังสือ : ฮะเร คริชณะ มหามนต์
- มนต์พระกฤษณะ การสวดมนต์ วิธีทำสมาธิที่เสียงมหามนต์
วิธีทำสมาธิ การนับลูกประคำ การสวดมหามนต์ฮะเรคริชณะ
คำอธิบายของมหามนต์จากพระบุพาดะ
หะเร กฤษณะ หะเร กฤษณะ | กฤษณะ กฤษณะ หะเร หะเร
หะเร รามะ หะเร รามะ | รามะ รามะ หะเร หะเร


สอบถามข้อมูล หรือเข้าร่วมกิจกรรมของ ISKCON ประเทศไทย
ติดต่อสอบถามได้ที่ "สยามคเณศ" siamganesh@gmail.com

---------------- อ่านเรื่องเทพเจ้าเพิ่มเติม ----------------
หน้าแรก-องค์เทพ (สยามคเณศ)
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาฮินดู เทพเจ้าอินเดีย
พระพรหม ท้าวมหาพรหม พระพรหมเอราวัณ ศาลพระพรหม
, พระวิษณุ พระนารายณ์ พระนารายณ์ทรงครุฑ
นารายณ์ทรงสุบรรณ คาถาบูชาพระนารายณ์สิบปาง

, พระศิวะ พระอิศวร , พระราม รามเกียรติ์ รามายณะ ,
พระกฤษณะ ภควัทคีตา มหาภารตะ ,
ครุฑ พระยาครุฑ พญาครุฑ
วิธีไหว้พญาครุท ตำนานพญาครุท บทบูชาพญาครุท
,
พญานาค พระยานาค วิธีบูชาพญานาค การไหว้พญานาค

พระแม่อุมาเทวี เจ้าแม่อุมาเทวี , พระแม่กาลี เจ้าแม่กาลี ,
พระแม่ทุรคา เจ้าแม่ทุรกา , พระตรีมูรติ การบูชาพระตรีมูรติ
พระแม่ลักษมี เจ้าแม่รัศมี พระนางลักษมี พระลักษมี ,
พระแม่สรัสวตี พระสรัสวดี พระแม่สุรัสวตี พระสุรัสวดี ,
พระขันทกุมาร การบูชาพระขันธกุมาร ,
หนุมาน พระหนุมาน องค์หนุมาน การไหว้หนุมาน ,
พระอินทร์ พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

ท้าวจตุโลกบาล - เทพผู้รักษาประจำทิศ เทพประจำทิศ ,
ท้าวเวสสุวัณ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าวกุเวร
พระแม่คงคา แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย
, พระแม่ธรณี , พระแม่โพสพ

-------------- สถานที่ ศาล เทวาลัย เพื่อการกราบไหว้ขอพร --------------
วัดเทพมณเฑียร วัดเทพมณเทียร , เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ เสาชิงช้า
, วัดวิษณุ ยานนาวา , พิพิธภัณฑ์พระพิฆเนศ พิพิธภัณฑ์พระพิฆเณศวร์ เชียงใหม่
,
ศาลพระพิฆเนศห้วยขวาง พระพิฆเณศสี่แยกห้วยขวางรัชดาภิเษก , เสาชิงช้า
,
พระพิฆเนศนครนายก พระพิฆเณศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางนั่ง-ปูนปั้น)
,
พระพิฆเนศฉะเชิงเทรา พระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในโลก (ปางยืน-สำริด)
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี สีลม วัดแขกสีลม นวราตรี งานนวราตรี
เมืองโบราณ สมุทรปราการ , พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร ช้างเอราวัณ สมุทรปราการ
ช้าง 3 เศียร พิพิธภัณฑ์ช้าง 3 เศียร จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ "พันเทวาลัย ล้านศรัทธา"
รวมสถานที่สักการะเทพเจ้าของพราหมณ์ฮินดูทั่วประเทศไทย

ศาลพระพิฆเณศวร์ เทวาลัยพระศิวะ วัดแขก โบสถ์พราหมณ์ เทวสถาน | เทวาลัยพระวิษณุ ศาลพระพรหม วัดแขก พระแม่อุมาเทวี

----------------- เทศกาล งานสำคัญต่างๆ -----------------
- "คเณศจตุรถี" งานแห่พระพิฆเณศวร์ วันคเณศจตุรถี วันประสูติพระพิฆเนศวร์
- "นวราตรี" งานวัดแขก งานแห่พระแม่อุมาเทวี ร่างทรงพระแม่อุมา งานนวราตรี
- "มหาศิวราตรี" เทศกาลมหาศิวาราตรี วันบูชาพระศิวะในงานมหาศิวะราตรี
- "ดีปาวลี" ดีวาลี่ ทีปาวาลี เทศกาลดีปาวาลี งานบูชาพระแม่ลักษมีในงานดีปาวรี
- "พระราชพิธีตรียัมปวาย" งานตรียัมปวาย งานประจำปี เทวสถานโบสถ์พราหมณ์
- โบสถ์พราหมณ์ การเดินทางไปโบสถ์พราหม์ แผนที่โบสถ์พราห์ม
, พระราชพิธีแรกนาขวัญ งานแรกนาขวัญ

[ การบูชาเทพเจ้า ]
- รวมบทสวดมนต์บูชาพระพิฆเนศวร
คาถาบูชาพระพิฆเณศวร์ การไหว้องค์เทพ บูชาเทพ วิธีบูชาองค์เทพ


- ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับการบูชาเทพ การไหว้เทพฮินดู
- เครื่องหมายโอม...สัญลักษณ์โอม และวิธีการสวดบูชา | - เครื่องหมายสวัสดิกะ...สัญลักษณ์สวัสติกะแห่งพระพิฆเนศ

[ เรื่องร่างทรง ]
เรื่องร่างทรง 1 - เตือนใจเรื่องร่างทรง มารสังคมที่ต้องระวัง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 2 - คนมีองค์ กับ ร่างทรง ต่างกันอย่างไร ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 3 - ร่างทรงกำลังทรงเจ้า หรือกำลังโดนผีสิง ? (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 4 - การรับขันธ์ อันตรายถึงชีวิต! (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 5 - ตอบคำถามร่างทรง (รับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ การทรงเจ้า องค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 6 - ถอนขันธ์ ลาขันธ์ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้าองค์เทพ)
เรื่องร่างทรง 7 - รวมข่าวร่างทรงถูกจับ (การรับขันธ์ ร่างทรง ตำหนักทรง มีองค์ คนมีองค์ คนทรงเจ้า องค์เทพ)

[ พระศิวะมหาเทพ ]
1. ตำนานพระศิวะ | 2. รูปลักษณ์ แห่งพระศิวะ วิธีบูชาพระศิวะมหาเทพ  |  3. เมล็ดรุทรักษะ เมล็ดน้ำตาพระศิวะ
4. โคนนทิ พาหนะแห่งพระศิวะ สัตว์ศักดิ์สิทธิ์  |  5. ศิวะนาฏราช พระศิวะร่ายรำ ปางของพระศิวะ
6. ศิวลึงก์ สัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะ การบูชาศิวลึงค์  |  7. คาถา บทสวดมนต์ การบูชาพระศิวะ

[ พระประจำวันเกิด , นวนพเคราะห์ ]
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอาทิตย์ พระประจำคนเกิดวันอาทิตย์ พระสุริยะเทพ (พระอาทิตย์)
พระประจำวันเกิด พระประจำวันจันทร์ พระประจำคนเกิดวันจันทร์ พระจันทร์ 
พระประจำวันเกิด พระประจำวันอังคาร พระประจำคนเกิดวันอังคาร พระอังคาร ,
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพุธ พระประจำคนเกิดวันพุธกลางวัน พระพุธ
พระราหู การไหว้พระราหู วิธีบูชาพระราหู คาถาบูชาพระราหู พระประจำวันเกิด พระประจำคนเกิดวันพุธกลางคืน
พระประจำวันเกิด พระประจำวันพฤหัสบดี พระประจำคนเกิดวันพฤหัสบดี พระพฤหัสบดี
พระประจำวันเกิด พระประจำวันศุกร์ พระศุกร์  , พระประจำวันเสาร์ พระประจำวันเกิด พระเสาร์ , พระเกตุ

รวมโองการเชิญเทพ / บทไหว้ครู / กลอนไหว้ครูของไทย
สำหรับผู้ศรัทธาในเทพทุกระดับชั้น เพื่อการบวงสรวงบูชาเทพในพิธีอันเป็นสิริมงคลต่างๆ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ ขอพรพระคเณศ
โองการเชิญเทพ - พระราชนิพนธ์ บทเสมาสามัคคีเสวก
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 1
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 2
เชิญเทพ โดย ขุนสารประเสริฐ 3
นมัสการเทพ (สามัคคีประเภทคำฉันท์)
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 1
เชิญเทพ - กรมพระยาเดชาดิศรฯ 2
เชิญเทพ - ร.6 (เสื้อเมือง หลักเมือง)
เชิญเทพ - รัชกาลที่ 6 (ทวยเทพ)
โองการเชิญเทพ - บวงสรวงท้าวโลกบาล
บทอัญเชิญเทพประจำเมืองวิธีการบูชาเจ้าแม่กาลี พระแม่กาลี การไหว้พระแม่การี
จำหน่ายหนังสือบูชาองค์เทพ คู่มือบูชาเทพ
หนังสือบูชาพระพิฆเณศวร์ หนังสือธรรมะศาสนาพุทธ ธรรมะในศาสนาฮินดู
ความรู้เรื่องการบูชาองค์เทพของอินเดีย หนังสือศาสนาพราหมณ์


สั่งพิมพ์หนังสือสวดมนต์ พิมพ์หนังสือธรรมะ
สั่งพิมพ์หนังสือองค์เทพ เพื่อแจกจ่าย ทำบุญด้วยหนังสือสวดมนต์
ตำนานองค์เทพ วิธีบูชา แนวทางการปฏิบัติ พิธีกรรมบูชา คำสอนต่างๆ
รวมรูปภาพองค์เทพ รูปองค์เทพต่างๆ
แหล่งสักการะ ศาลพระพรหม เทวาลัย ศาลพระพิฆเนศต่างๆ
งานบุญ การทำบุญ กิจกรรมการกุศลต่างๆ
ตำนานพระเกจิ ประวัติหลวงพ่อต่างๆ
รวมข้อมูลวัดไทย การเดินทางไปวัด การท่องเที่ยว ไหว้พระ 9 วัด แผนที่วัด

ข่าวงานบุญ การทำบุญ พระราชพิธีต่างๆ / บทความ ศาสนาพราหมณ์ งานวิจัย โบราณคดี เทววิทยา /
รูปภาพพระพิฆเณศวร์ พระคเณศวร องค์พระพิฆเณศ / รูปภาพพระศิวะ พระอิศวร /
รูปพระแม่อุมาเทวี พระแม่กาลีเทวี พระแม่ทุรกา พระแม่ทุรคาเทวี /
รูปภาพพระแม่ลักษมีเทวี พระลักษมี / รูปพระวิษณุ พระนารายณ์
รูปภาพในศาสนาพราหมณ์ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู ชาวอินเดีย ชาวฮินดู พราหมณ์ /
ความรู้เรื่องเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ การประกอบพิธีกรรมวิธีบูชาองค์เทพ / ความรู้เรื่ององค์เทพ การบูชาเทพ


ติดต่อสยามคเณศได้ที่ siamganesh@gmail.com
ขออำนาจแห่งพระพิฆเนศวรโปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายล้วนประสบแต่ความสำเร็จในทุกๆประการด้วยเทอญ
สงวนลิขสิทธิ์ SiamGanesh.com, All Rights Reserved.